Ferie & stengt

LEGETJENESTEN SOMMEREN 2021

Pga. legebemanningen og avvikling av ferie vil det i sommer være svært begrenset kapasitet. Dette fører til at vanlige kontroller i forbindelse med blodtrykk, diabetes eller andre ting som ikke haster, dessverre må vente til høsten.

Legene har ferie i følgende uker:

Hanne Skaalerud: uke 26, 27, 30, 32 og første del av uke 33.

Ida Røhr: uke 27,28,29,31, og deler av uke 33 og 34.

Martine Nilsen: uke 26, 30, 31 og 32.