Praktisk info

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 08.00 til 16.00. Telefontider fra 9 til 1030 og fra 12 30 til 14. 

FASTLEGELISTER

Våre fastleger er Hanne Skaalerud, Marie Evjenth, Anders Lundefaret og  Martine Nilsen.

 

DROSJEREKVISISJONER

Vi kan kun skrive drosjerekvisisjon hvis det er HELSEMESSIGE grunner til dette.

Dette kan være:

-betydelig redusert orienteringsevne, betydelig redusert allmenntilstand, vanskeligheter med å sitte,eller komme seg ut og inn av bil, psykiske vansker som gjør det vanskelig å benytte rutegående tranport.

Dersom du ikke tilfredstiller disse kravene, kan du få hjelp fra pasientreiser til å legge opp reisen. Disse kan også rekvirere drosje dersom det ikke går buss. Du må da ringe 915 05515 og trykke tastevalg nr. 3.

Se forøvrig info om dette på www.pasientreiser.no