Hvem er vi?

Lege Jørgen Bjorvand
Spesialist i Almennmedisin

Praktiserende lege siden l976.

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

*******************.
Fastlege Hanne Skaalerud
Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

*********************

Fastlege Ida Røhr

Praktiserende lege siden 2014

*********************

Vikar Inge Marshall Trangsrud

********************

Legesekretærer:
Asta Kristoffersen, Laila Eriksrud, Unni Wenche Nordby

*********************

Sykepleier:

Stine Plassen