Hvem er vi?

Fastlege Hanne Skaalerud

Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

*********************

Fastlege Ida Røhr

Praktiserende lege siden 2014

*********************

Legevikar Martha Vorkinn

(vikar for Ida Røhr onsdager og torsdager)

********************

Lege Martine Nilsen

********************

Legesekretærer:

Asta Kristoffersen, Unni Wenche Nordby

*********************

Sykepleier:

Stine Plassen