Hvem er vi?

Fastlege Hanne Skaalerud

Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

*********************

Lege Martine Nilsen

********************

Legevikar Jörg Guntersson,  (Jobber på “liste uten fast lege”)

**************************

Legevikar Zaki Bayoumi, (jobber på Ida Røhrs liste)

Legesekretærer:

Unni Wenche Nordby

Veronica Lindberg

*********************

Sykepleier:

Stine Plassen