Hvem er vi?

Fastlege Hanne Skaalerud

Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

*********************

Lege Martine Nilsen

*********************

Lege Anders Lundefaret

***********************

Lege Amanish Kumar

jobber på Martine Nilsens liste mens hun er i svangerskapspermisjon.

************************

Legesekretærer:

Unni Wenche Nordby

Veronica Lindberg

*********************

Sykepleier:

Stine Plassen