Hvem er vi?

Fastlege Hanne Skaalerud

Spesialist i Almennmedisin

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

*********************

Lege Martine Nilsen

********************

Legevikar Zaki Bayoumi, (jobber på Ida Røhrs liste)

*********************

En pasientliste er nå uten lege fra 1/5-22.

***********************

Legesekretærer:

Unni Wenche Nordby

Veronica Lindberg

*********************

Sykepleier:

Stine Plassen